About

 
 

VÅRDNADSHAVARUTBILDNING.  (ca 2 TIM )

Alla i klassen ska trivas från ett föräldraperspektiv. Samsyn mellan pedagoger och föräldrar och att vi ställer krav på att mobbningen ska upphöra och mobbningens grunder är några viktiga punkter som tas upp på föreläsningen. Väldigt uppskattad föreläsning som ger draghjälp i antimobbningsarbetet, där även nätmobbningen får en stor del av innehållet.

En av de viktigaste delarna för att få stopp på mobbning är föräldrarsamarbete.  Här får föräldrarna inblick i vårt arbete. Vilka rutiner och vilket arbetsätt har vi på skolan?  Vad har föräldrar för skyldigheter och ansvar? Det krävs samarbete, samsyn och förståelse för att vi gemensamt ska lyckas med att bekämpa kränkningar och mobbning.

Några rubriker:

  • Nätmobbning
  • Vad lagen säger?
  • Mobbningens grunder
  • Gruppmekanismens betydelse
  • Tips från coachen

Vi erbjuder också ett diskussionsunderlag som man med fördel kan använda i klasserna efter föreläsningen.