Välkommen till Uppbilda.se

 
Föreläsning mot mobbning

 
 

Hej där!

Söker du inspirerande föreläsningar inom ämnen som nätmobbning, mobbning & kränkande behandling, antisocialt beteende och kamratskap, både i skolor, föreningar och arbetsplatser? Då har du kommit rätt.

Jag delar in mina uppdrag i tre kategorier:

  • Beställningsföreläsningar
  • Öppna föreläsningar
  • Handledning i akuta situationer

Målgrupp: All skolpersonal, föräldrar, ledare, skolhälsovård, företag.

Finns det mobbning på din skola, idrottförening eller på din arbetsplast? Har du behov av hjälp med konsultation i en akut mobbningssituation?  

Vad säger forskningen? Skolverkets rapport och allmänna råd om kränkningar, ger riktlinjer om vad vi ska göra. Skollagen är också klar och tydlig. I mina föreläsningar går vi igenom hur vi ska gå tillväga utifrån rapporter och forskning. Jag ger kunskap, fakta och exempel på hur ni ska nå dit på bästa sätt.  Vad är effektivt och vad kan öka mobbningen? 

Idag ställs det höga krav på en ledare, oavsett vilken ledare det är. Egenskaperna hos ledarna blir viktigare och viktigare. Att ha kunskap om hur barn tänker och hur de utvecklas, är viktiga verktyg för att man ska lyckas som ledare. För att utveckling ska ske så effektivt som möjligt krävs det att laget/gruppen och individen känner sig trygg.

Nätmobbning -vad kan vi vuxna göra: I denna föreläsning får du kunskap om mobbning i allmänhet och nätmobbning i synnerhet. Du får verktyg om hur du ska göra när det händer. För det handlar inte om det händer, utan när! Idag är hälften av alla treåringar internetanvändare och åttaåringar mobilsurfar lika som 15 åringar gjorde 2010. Hinner vi vuxna möte den utvecklingen? Har vi vuxna rätt kunskap att möte denna utvecklingen?

Mobbning och kränkningar är inget nytt. Det som skiljer idag från förr är att det finns fler arenor. Jag pratar naturligtvis om nätmobbning. Men vad skiljer sig den digitala mobbningen mot den klassiska mobbningen? Är det någon skillnad? Har vi vuxna någon chans att hänga med utvecklingen, eller är våra unga före oss.

Personal- och föräldrarutbildning Tillsammans blir vi starka. Det är ett gemensamt ansvar vi har, att arbeta mot mobbning. Det är min bestämda uppfattning att mobbning går att bekämpa, men det behövs rätt verktyg. Bland annat krävs det samsyn, engagemang, kunskap och tålamod, så väl för elever, personal och föräldrar.