Nätmobbning


Målgrupp

Skolpersonal

Elever

Vårdnadshavare

Tid

Cirka 2 timmar

Föreläsare

Håkan Wetterö


Mobbning och kränkningar är inget nytt. Det som skiljer idag från förr är att det finns fler arenor. Jag pratar naturligtvis om nätmobbning. Men vad skiljer sig den digitala mobbningen mot den klassiska mobbningen? Är det någon skillnad? Har vi vuxna någon chans att hänga med utvecklingen, eller är våra unga före oss?

Blir nätmobbning vanligare och vanligare? Eller är det bara en kulturkrock mellan vuxnas tyckande och ungdomars jargong? Har vuxna en gräns på vad nätmobbning är och ungdomarna en annan? Kan vi vuxna styra över vad som skrivs och i så fall hur ska vi göra?

Idag är hälften av alla treåringar internetanvändare och åttaåringar surfar som 15 åringar gjorde 2010. Hinner vi möte den utvecklingen i skolorna? Hur mycket kunskap måste vi pedagoger ha om sociala medier?

Hur gör vi en bra kartläggning? Hittar kartläggningen de mönster som finns i bland ungas nätvanor. Hur får vi eleverna att berätta för oss vuxna vad som händer. Pedagogernas sätt att bygga relationer med eleverna är helt avgörande i vårt arbete mot nätmobbning. de vuxna som visa trygghet, förståelse och tillit har lättare att få viktigt information från ungdomarna som vi kan använda oss av i arbetet. 

Frågorna är många och komplicerade, men den stora frågan är: Vad kan vi vuxna göra för att bekämpa nätmobbningen?

Vad säger forskningen om nätmobbning? Är “vuxentyckandet” starkare än vad forskningen säger, eller är det samma faktum?

 

Några rubriker:

 • Vad säger skollagen om nätmobbning
 • Definition av nätmobbning, kränkningar
 • Vad säger forskningen om nätmobbning
 • Konkret handlande
 • Sociala medier idag
 • Lyssna och agera
 • Nätmobbning vs klassisk mobbning
 • Trygghet på nätet
 • Elektronisk status- vad är det
 • Hur ska vi agera?
 • Gruppmekanismer
 • Frågestund

Välkommen att höra av dig