En värdegrundande dag för alla

FullSizeRender 2.jpg

 

Alla i klassen ska trivas

När samsyn och kunskap arbetar tillsammans skapar vi bästa förutsättningar för att minska mobbningen. Med rubriken “Alla i skolan ska trivas” belyser vi vikten av att alla ska hjälpas åt.

För att få samsyn och kunskap så krävs det utbildning på alla nivåer. I konceptet “En värdegrundande dag” ger vi förutsättningar för att alla ska få kunskap och samsyn. Dagen består av föreläsningar för alla. Elever, personal och vårdnadshavare. Allt på en och samma dag.

Rubrikerna på föreläsningarna är:

 • Mobbningens grunder.
 • Nätmobbning
 • Medvetna val
 • Gruppmekanismen styrka
 • Definitioner
 • Skollagen
 • m.m

 

Så här kan ett upplägg för dagen se ut:

 • Eleverföreläsning på dagen.
 • Personalföreläsning på eftermiddagen.
 • Vårnadshavareföreläsning på kväll.

 

Utbildningsstege för personal:

 • 1 x tretimmars föreläsning
 • 2 x tretimmars föreläsning
 • 3 x tretimmars föreläsning
 • 4 x tretimmars föreläsning

En del skolor har valt att ha 2 x 3 timmar personalföreläsning varav den första är kvällen innan.

Ju fler utbildningstillfällen desto mer djupgående går vi in i ämnet.  Det är till fördel att beställa antal tillfällen med edgång för att få bästa effektivitet på utbildningen. Vi erbjuder även en utbildningsserie för elever. Om skolan väljer att ha 4 gånger ingår en elevutbildning som personalen själva ansvar för.

Kontakta Håkan för skräddarsytt upplägg som passar er skola.