Föreläsare mobbning

 

Det bästa jag vet är att komma till ett nytt uppdrag. Varje föreläsning är unik för mig och varje föreläsning har sin egna förutsättningar. 

Jag har varit pedagog i 25 år och alltid brunnit för att arbeta mot mobbning. Drivkraften kommer från varje gång jag möter ett mobbat barn och av resultatet av arbetet. Tävlingsmänniskan kommer in i mig iför varje uppdrag och jag vet att det bara finns vinnare i arbetet. Frågan är om man lyckas arbetet alltid? Nja, blir svaret. De gångerna jag inte är nöjd är när det inte finns tillräckligt med tid att lösa det. För tid tar det. Tyvärr inga kvickfix utan ett gedigen, målmedvetet arbetet där alla berörda tar ansvar.

 

Det jag har lärt mig under alla år är att varje mobbningsfall är unika. Det innebär att varje uppdrag är speciellt. Tyvärr finns det inga genvägar, mallar eller schabloner utan det är envist pedagogisk arbete som gäller. Men det är det som är tjusningen med jobbet. 

Jag får väldigt ofta frågan vilka som är framgångsfaktorerna. Får jag bara använda ett ord så är det SAMSYN som får störst fokus, men termer som, individuellt ansvar, gruppmekansimer, utbildning, uthållighet och organisation är viktiga grundstenar för att lyckas.

1 augusti 2015 sa jag upp mig från min förstelärartjänst i idrott för att arbeta med det jag brinner för: att arbeta mot mobbning.

Idag arbetar jag på heltid mot mobbning. Förutom föreläsare/utbildare och konsult så jobbar jag två dagar i veckan arbetar som värdegrundspedagog på Prolympia i Jönköping. Prolympiajobbet gör mig verksamhetsnära, det är viktigt för både mig och mitt arbete.