golf.png

Föreningsutveckling

Att arbeta med föreningsutveckling är kanske det roligaste av alla uppdrag jag gör. Det kan bero på att jag känner att det är en viktig bit för våra ungdomar ska komma in och stanna kvar i föreningslivet.

Att vi vuxna tar emot våra barn och unga på rätt sätt är helt avgörande för om de ska trivas och hur länge de ska hålla på. En viktig del för att de ska känna trygghet och utvecklas i både i grupp och individuellt.

Toppningar, nivåanpassningar, laguttagningar, praktiska tips på hur man ska planera sina aktiviteter är bara några exempel på teman som tas upp på utbildningtillfället. Kort och gott, ledarens kunskap är helt avgörande för kvalitén på verksamheten.

 

ALLA I LAGET SKA TRIVAS (2-3 TIM)

Medvetet ledarskap med tyngdpunkten på värdegrund.
Kränkningar förekommer oftare än vad vi anar. Har vi verktyg för att stoppa, hindra och förebygga det?
I denna föreläsning går vi igenom mobbningens grunder och förebyggande arbete. Vi avslutar med tips och diskussioner som ni med fördel, kan ta med hem till eran föreningar och arbeta vidare med. Helt enkelt nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling.

Föreläsningen ger verktyg som ni kan använda er av direkt i verksamheten.

Några rubriker:

 • Mobbningsgrunder
 • Gruppens betydelse
 • Varför uppstår mobbning?
 • Definitioner mobbning och kränkningar
 • Rätt ledarskap som motarbetar kräkningar
 • Hur undviker vi risksituationer
 • Hur agerar vi när det händer
 • Förebyggand arbete
 • Organsisation i föreningen
 • Regler och gränssättningar
 • Reaktionsmönster vid kräkningar å mobbning
 • Hur gör vi en verbal tillrättavisning på effektivaste sätt
 • Konflikt lösnings
 • Positiv förstärkning och beröm på ettveffektiv sätt.
 • Case, praktiska tips
 • Tips till coachen
 • Individens-, lagets-, och föreningens roll.
 • Föräldrasamarbete

Målgrupp: Ledare, aktiva och vårdnadshavare.

Denna föreläsning kan med fördel anpassas efter laget/klubbens behov. Ex. om man behöver höja värdegrunden eller om det finns  ett antisocialt beteende eller kanske mobbning i föreningen/klubben.

Här är samsynen otroligt viktigt mellan de aktiva, ledarna och vårdnadshavare. När vi alla samarbetar mot samma mål, det är då vi kan förändra.

 

 

VI SKA GÖRA VARANDRA BÄTTRE 

Det handlar inte bara om att träna så mycket som möjligt, utan att man ska skapa en harmoni i laget och att alla ska känna sig betydelsefulla. Gruppen förändrar mångas beteende, men hur gör vi det till det positiva. I denna föreläsning går jag igenom gruppmekanismernas betydelse för laget och hur vi ledare ska arbeta med det på ett effekt och bra sätt. För att få en så god inlärning som möjligt så måste våra aktiva känna sig trygga och att de har en grupptillhörighet.

 

KOSTFÖRELÄSNING 

Detta är en enklare kostföreläsning och vänder jag sig till barn och ungdomar 10-14 år gamla.

Det handlar om att tanka bilen innan man kör men även efter resan. Dessutom måste vi tanka med rätt drivmedel. Kroppen behöver också energi och dessutom rätt energi.

 

LEDARSKAP OCH BARNS UTVECKLING

Denna utbildning finns också som möjlighet att anpassa till unga ledare, som tex fotbollskolor, lägerverksamhet m.m.

Barns utveckling och ledarskap (3-8 tim)

Kan delas in i två delar: Teori och praktik eller bara teori

Grundläggande kunskaper för alla ledare. Några punkter som tas upp: Hur delar man in i lag? Hur möter man barn som inte vill?  Hur planerar man på bästa sätt utefter gruppen struktur och behöv? Hur arbetar man så att alla ska trivas?

Barns utveckling och ledarskap är två ämnen som hör ihop och det blir en föreläsning tillsammans.

Vi går igenom barnens utvecklingsområden så som

 • Sociala
 • Psykosocial
 • Motoriska
 • Intellektuel
 • Känslomässig
 • Fysiska

Som ledare är det viktigt att vi möter barnen utefter deras nivå, men hur gör man det på bästa sätt?

Tiden för föreläsningarna beror på vilken tid som föreningen vill lägga ner på utbildningen. Barns utveckling och ledarskap är teoretiskt ca 4 tim lång. Vill man sedan ha ett praktik pass så förlänger man dagen någon timme.