Föreläsningar

 

 

talavid.png

Skolan

Att arbeta mot mobbning och kränkande behandling är en viktig del i skolarbetet. En förutsättning för att inlärning ska kunna ske hos en elev är att den känner sig trygg. En elev som utsätts för kränkningar har svårt att koncentrera sig på skolarbetet.

Enligt skolverkets rapport så finns det vissa faktorer som gör att mobbningen minskar på en skola.  Att ha  personalutbildning, ett organiserat rastvaktsystem, kunskap hos elever, skolregler, disiplinära strategier, kooperativa lag, åtgärder på individnivå och uppföljning/utvärdering är några viktiga faktorer. Skolverkets allmänna råd, arbete mot diskriminering och kränknade behandling är en hjälpande hand, men hur arbetar man med det rent praktiskt på er skola?

Forskningbaserat

Idag är det högt tempo i skolan och det kan kännas stressigt med utbildning. Därför är det viktigt för mig att hålla en hög kvalitet som utgår från forskning så att ni blir nöjda med föreläsningen. Min ambition är att föreläsningen ska bli ett startskott för fortsatt arbete och utveckla både den enskilda pedagogen och hela skolan.


golf.png

Förening

Att arbeta med föreningsutveckling är kanske det roligaste av alla uppdrag jag gör. Det kan bero på att jag känner att det är en viktig bit för våra ungdomar ska komma in och stanna kvar i föreningslivet.

Att vi vuxna tar emot våra barn och unga på rätt sätt är helt avgörande för om de ska trivas och hur länge de ska hålla på. En viktig del för att de ska känna trygghet och utvecklas i både i grupp och individuellt.

Toppningar, nivåanpassningar, laguttagningar, praktiska tips på hur man ska planera sina aktiviteter är bara några exempel på teman som tas upp på utbildningtillfället. Kort och gott, ledarens kunskap är helt avgörande för kvalitén på verksamheten.


folk.png

Arbetet

Mobbning är lika vanligt på arbetsplatsen som på högstadiet. Var tionde anställd känner sig mobbade eller kränkt. Problemet är komplext och har samma problematik som när det gäller barn och ungdomar. Alltså ingen skillnad på mobbning bland barn och unga i skolan och vuxna på arbetsplatsen.


Bygg själv

För mig är varje uppdrag unikt. Jag vill därför ge er så mycket verktyg och kunskap under mina föreläsningar som möjligt. Många skolor och föreningar kontaktar mig och vill ha en egen skräddarsydd föreläsning som är anpassat just utefter vad de har för kunskaper och erfarenhet. Då blir det inte bara effektiv utan också mycket roligare och lättare att ta till sig ny kunskap. Det kan handla om förebyggande arbete men också i akuta skedet.

Fundera lite på vad just er skola behöver för kunskapslyft, sedan är det bara att höra av sig till mig.