en skräddarsydd dag

 
 

 

EN HEL STUDIEDAG:

Kränkningar och mobbning kommer alltid att finnas på skolorna. Det är ett komplex problem som gör att det krävs mycket av alla på en skola och framför allt tid. Det är inte bara den enskilde pedagogens ansvar utan alla som har med barnen att göra. Alla oavsätt roll och arbetsuppgifter måste tänka lika och inte minst föräldrarna. Tillsmannas kan vi målmedvetet arbeta fram ett arbetsätt som spar både tid ork och framför allt lidande hos alla berörda. Med fördel kan man ha föräldrauppbildning på kvällen med efterföljande diskussion. Se ovan

Några delar som jag går igenom på en studiedag i form av föreläsningar och diskussioner:

 • Mobbningens grunder
 • Nätmobbning
 • Förebyggande arbete
 • Skollagen
 • Regler på skolan
 • Rastvaktsorganisation
 • Kartläggning av akuta situationer
 • Dokumentation
 • Samsyn
 • Elevutbildning
 • Att arbeta fram sin egna antimobbningsmodell som passar din skola