Elevutbildning

 
 

Skräddarsyr till era behov

UppBilda kan erbjuda två varianter av elevutbildning. Dels en klassisk utbildning där skolan beställer en föreläsning, som specialsys för gruppen och dels en elevutbildnings som är ett resultat av personalutbildningen. Efter ca 10 timmar personalutbildning så erbjuder UppBilda en elevutbildning i form av en powerpoint. Den Powerpointen är bara en grund som skolan sedan gör till sin egen version. I den går vi igenom samma sak som på personalutbildningen men är anpassad utefter eleverna ålder. Vi går igenom lagar och regler, mobbningens grunder, gruppmekanismens betydelse för gruppen, allas ansvar, när det händer, hur agerar vi? osv.