FÖRELÄSNING | HÅKAN WETTERÖ

Jag erbjuder föreläsningar/utbildningar i förebyggande syfte men även hjälp vid akuta ärenden.

Jag vet att mobbning och kränkningar går att arbeta mot.

hakan-wettero-img_9950-640x360px.jpg

Är du…

Företag:

Mobbning är lika vanligt på arbetsplatsen som på högstadiet. Var tionde anställd känner sig mobbade eller kränkt. Problemet är komplext och har samma problematik som när det gäller barn och ungdomar. Det är egentligen ingen skillnad på mobbning bland barn och unga i skolan och vuxna på arbetsplatsen.

Skola:

Att arbeta mot mobbning och kränkande behandling är en viktig del i skolarbetet. En förutsättning för att inlärning ska kunna ske hos en elev är att den känner sig trygg. En elev som utsätts för kränkningar har svårt att koncentrera sig på skolarbetet. Därför är det otroligt viktigt att jobba emot.

Förening:

Att arbeta med föreningsutveckling är kanske det roligaste av alla uppdrag jag gör. Det kan bero på att jag känner att det är en viktig bit för våra ungdomar ska komma in och stanna kvar i föreningslivet. Att vi vuxna tar emot våra barn och unga på rätt sätt är helt avgörande för om de ska trivas och hur länge de ska hålla på. En viktig del för att de ska känna trygghet och utvecklas i både i grupp och individuellt.

Bokningsförfrågan

Skicka en oförpliktande förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

Namn *
Namn