Mobbning i arbetslivet

 Föreläsning om vuxenmobbning

 Föreläsning om vuxenmobbning

Mobbning på arbetsplatsen

Utbildning och handledning i akuta ärenden

Mobbning är lika vanligt på arbetsplatsen som på högstadiet. Var tionde anställd känner sig mobbade eller kränkt. Problemet är komplext och har samma problematik som när det gäller barn och ungdomar. Alltså ingen skillnad på mobbning bland barn och unga i skolan och vuxna på arbetsplatsen. Jag erbjuder föreläsningar/utbildningar och hjälp i akuta ärenden.  Vi måste veta att mobbning och kränkningar går att arbeta mot. 

 

Från #metoo till #metood.

På utbildningarna/föreläsningar ger jag kunskap om hur mobbning kan se ut och hur vi hjälpas åt att få stopp på det. När kunskapen finns kan vi börja jobba mot mobbningen. Kunskap är den främsta parametern för framgång i arbetet mot mobbning.

Mobbning är ett komplext problem och det finns inga genvägar, kunskap hos alla och ett medvetet arbete,  ALLA ska trivas och ALLA  ska hjälpas åt. 

Min ambition är tydlig: att sprida kunskap så att alla tar ansvar för sitt handlande. 

Några rubriker på utbildningen/föreläsningen

 • Mobbningens grunder
 • Konflikt vs mobbning
 • Definition på mobbning
 • Definition på kränkningar
 • Gruppmekanismens styrka
 • Nätmobbning- hur kan det se ut?
 • Bilden av dig- image 
 • Varumärket- bilden utåt. Företaget-Individen
 • Attityder
 • Jargonger 
 • Kulturen på jobbet
 • Att våga ta ställning
 • En hållbar lösning
 • Akuta skedet.
 • Allas ansvar

Så här kan rubrikerna se ut på en utbildning mot vuxenmobbning. Varje utbildning/föreläsning är skräddarsydd för just din arbetsplats. 

Vi börjar med en kontakt, det ger mig en bild av situationen ni har.  För mig är det viktigt att det blir en skillnad. Före och efter.

Kort och gott: Kunskap minskar kränkningar och mobbning

 

 

En VDs egna ord:

Värdegrundspedagogik är viktig inte bara inom skolan utan även i arbetslivet. Inte bara i förhållandet chef – anställd och anställd – chef utan även mellan ALLA arbetskamrater. Samtliga inom företaget måste motarbeta antisocialt beteende och värna kamratskap och sammanhållning på en arbetsplats.

Uppbilda har många goda idéer och en arbetsmetodik som för oss var betydelsefull att få ta del av. Efter Uppbildas två genomgångar/tillfällen kan vi efter ytterligare någon månad konstatera att gemenskapen/kamratskapet, humöret och teamkänslan bland alla anställda blivit avsevärt bättre och bidrar numera till att företagets gemensamma mål enklare kan uppfyllas.

Stort tack till Håkan för din insats hos oss.