Konsultation och handledning

akuta situationer och handledning i mobbningssituationer

akuta situationer och handledning i mobbningssituationer

 
 

Akuta mobbningssituationer och stökiga klasser

Har du en klass eller elever som har ett antisocialt beteende?

En stor del av mitt arbete är att konsulterar skolledningar, skolpersonal, föräldrar och elever inom ämnet antisocialt beteende. Det kan handla om enstaka konsulttillfällen eller större projekt i form om observationer och konkret handlande inne i klassen. Att komma in som tredje part i dessa situationer har visat sig vara väldigt effektivt.

Så här kan det gå till:

En första kontakt tas oftast via mail eller telefon.

Jag kommer till skolan och tillsammans med berörda personal har vi en första genomgång av situationen.

Sedan följer ett antal dagar med observationer. De ligger som grund för hur förändringsarbetet ska gå till. Då följer jag klassen på alla lektioner, raster, luncher och andra aktiviteter, 

Efter varje dag har vi ett möte tillsammans med berörda pedagoger då jag går igenom vad jag sett och hur vi kan lägga upp arbetet. 

Antalet observationsdagar varierar. Om situationen kräver så har jag utbildning med elever, vårdnadshavare och personalen. om situationen kräver enskilda samtal med elever och vårdnadshavare så gör vi det. 

Av alla ärenden som jag arbetet med så har jag inte gjort lika två gånger. Alla ärenden är helt unika och specifika. 

Hör av dig så kan jag berätta mer.

 

Mobbning och kränkande behandling:

Är du drabbad av kränkande behandling eller mobbning och behöver några råd och tips på hur ni ska tänka eller gå till väga?

Här kan du få enkla tips på hur du ska gå till väga eller agera mot skolan.

 

Kontakta mig via mail, ring eller smsa.